Raspored sahrana

Gradsko groblje Delnice

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Brod na Kupi (Zamost)

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Crni Lug

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Hrvatsko

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Kuželj

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Marija Trošt

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku
17.02.2020. u 16:00Željko Mihelčić, rođen 1960.

Groblje : Razloge

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Turke

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Zagolik

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku