Raspored sahrana

Gradsko groblje Delnice

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku
14.11. u 15:00Anka Marković, rođena 1932. Kralja P. Krešimira IV 5, Delnice.

Groblje : Brod na Kupi (Zamost)

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku
13.11.u 15:00
Irena Malnar rođ. Mulc, rođena 1945. Kuželj.

Groblje : Crni Lug

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku


Groblje : Hrvatsko

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Kuželj

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Marija Trošt

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Razloge

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Turke

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Zagolik

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku