Raspored sahrana

Gradsko groblje Delnice

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Brod na Kupi (Zamost)

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku
26.01.2020. u 14:00 Vilim Štimac, rođen 1938., Zrinska 11, Brod na Kupi

Groblje : Crni Lug

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku


Groblje : Hrvatsko

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Kuželj

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Marija Trošt

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Razloge

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Turke

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Zagolik

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku
25.01.2020. u 14:00Marija Berlafa, rođena 1938., Zagolik 2, Brod na Kupi