Raspored sahrana

Gradsko groblje Delnice

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Brod na Kupi (Zamost)

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Crni Lug

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku


Groblje : Hrvatsko

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Kuželj

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Marija Trošt

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Razloge

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Turke

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku
02.12. u 14:00Božica Štimac rođena 1932.

Groblje : Zagolik

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku