Raspored sahrana

Gradsko groblje Delnice

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku
15.06 u 16:00Dragutin Malnar roden 1946. Petra Kralja Kresimira IV br. 44, Delnice

Groblje : Brod na Kupi (Zamost)

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Crni Lug

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Hrvatsko

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Kuželj

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Marija Trošt

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Razloge

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Turke

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku

Groblje : Zagolik

Datum i vrijeme sahranePodaci o pokojniku