Neaktivni natječaji

31.10.2018. – JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NAJAM DRVENIH KUĆICA TIJEKOM ADVENTSKE BAJKE

29.05.2018. – Ponovljena jednostavna nabava za radove na rekonstrukciji fasade i izmjeni dotrajale stolarije na mrtvačnici u Delnicama

14.05.2018. – Jednostavna nabava za radove na rekonstrukciji fasade i izmjeni dotrajale stolarije na mrtvačnici u Delnicama

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NAJAM DRVENIH KUĆICA TIJEKOM ADVENTSKE BAJKE

Natječaj za izvođenje radova na uređenju platoa ispred mrtvačnice u Delnicama

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NAJAM DRVENIH KUĆICA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA TIJEKOM ADVENTSKE BAJKE OD 25.11.2016. – 07.01.2017. GODINE

Natječajna-dokumentacija-za-postupak-usmene-licitacije-za-zakup-prodajnog-mjesta-na-sajmu-u-Delnicama – javna licitacija na osnovu ove natječajne dokumentacije je poništena