Kontakt

Komunalno trgovačko društvo Risnjak-Delnice d.o.o.


Školska 24
51300 Delnice
OIB: 29572254922
Telefon: 051/508 – 191, 
Telefon/fax: 051/508 – 061


Direktorica:
Iva Žagar dipl.oec.
Mob: 091 613 1047
E-mail: iva.risnjak@gmail.com


Voditelj komunalnih poslova:
Hrvoje Ljubobratović mag.ing.traff.
Mob: 099 271 8630
E-mail: voditelj.risnjak@gmail.com


Referentica za groblja i administratorica
Helena Majnarić mag.oec.
Mob: 095 680 7622
E-mail: helena.majnaric.risnjak@gmail.com


Knjigovodstvene usluge
Danijela Petelin dipl.oec. i Marina Jakovac Glad 
Mob: 098 980 7650
E-mail: danijelapetelin@gmail.com


Dimnjačar
Renato Jakovac 
Mob: 098 980 4098


Sajam
Marina Jakovac Glad
Mob: 0915273253Skip to content