Javne i zelene površine

          KOMUNALNI RADOVI NA ZELENIM I JAVNIM POVRŠINAMA

Održavanje zelenih i javnih površina na području grada Delnica vrši se prema planu komunalnih djelatnosti, a financira se iz gradskoga proračuna. Sve ostale površine i djelatnosti koje nisu obuhvaćene planom održavaju se isključivo po nalogu komunalnoga odsjeka grada Delnica.

Pod održavanje zelenih površina spada:

– košnja i čišćenje parkova 

– košnja i čišćenje dječjih igrališta

– košnja uz prometnice unutar naselja

– košnja šetnica, plaža uz Kupicu i Kupu

– hortikulturno uređenje cvjetnih gredica i kamenjara

– orezivanje stabala

– formiranje novih i održavanje trajnih nasada

 – izgrab i odvoz lišća sa površinama zasađenim stablima

Pod održavanje javnih površina spada:

 – pražnjenje kanti za smeće koje se nalaze na javnim površinama i njihovo održavanje

 – obnavljanje, postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije

 – čišćenje nogostupa i prometnica unutar naselja od pijeska nakon zime i redovno kroz godinu

 – čišćenje ulica, trgova, prolaza od  smeća na dnevnoj bazi 

 – održavanje  dječjih igrališta

 – održavanje i kontrola rada gradske fontane

 – čišćenje snijega na stazama, prolazima, trgovima, stepenicama i pristupima gradskim objektima,         

    te posipavanje 

                                                     KOMUNALNI RADOVI NA GROBLJIMA

Redovno održavanje groblja na području grada Delnica financira se kroz grobnu naknadu koju plaćaju 

vlasnici grobnih mjesta.

Pod redovnim održavanjem groblja spada:

 – košnja i čišćenje nakon košnje

 – pražnjenje kanti za smeće i kontejnera

 – hortikulturno održavanje jednogodišnjih i trajnih nasada

 – čišćenje snijega u zimskim mjesecima 

Skip to content