Groblja

UPRAVLJANJE GROBLJIMA NA PODRUČJU GRADA DELNICA

Risnjak-Delnice d.o.o. upravlja grobljima na području Grada Delnica. Pod upravljanjem grobljem podrazumijeva se dodjela grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukcija groblja, vođenje grobnih očevidnika te registra umrlih osoba.

Risnjak-Delnice d.o.o. upravlja sljedećim gradskim i mjesnim grobljima:

1. Gradsko groblje Delnice, 

2. Groblje Crni lug,

3. Groblje Zamost Brodski, 

4. Groblje Kuželj,

5. Groblje Turke, 

6. Groblje Hrvatsko, 

7. Groblje Razloge.

Uređenje i održavanje groblja financira se iz godišnje grobne naknade koju su duži plaćati svi korisnici grobnih mjesta na grobljima na području Grada Delnica. Uređenje i održavanje groblja podrazumijeva: održavanje mrtvačnice, održavanje glavnog križa, održavanje i čišćenje putova, staza i prostora ispred mrtvačnice, košnju travnatih površina, orezivanje stabala i ostalog ukrasnog grmlja, sakupljanje i odvoz otpada.

Uz redovito održavanje groblja, Risnjak-Delnice d.o.o. brine o investicijskom održavanju i proširenja groblja (izgradnja komunalne infrastrukture – putovi, staze, rasvjeta, uređenje hortikulture, ograde, objekti).

O uređenju i održavanju grobnih mjesta dužni su brinuti sami korisnici, na način da na istima održavaju red i čistoću, a da pri tom ne oštećuju druga grobna mjesta. 

Korisnici grobnih mjesta sami odlučuju o uređenju nadgrobnog spomenika, a postupak izrade nadgrobnih spomenika je sljedeći:

1. Korisnik prije početka izvođenja radova mora podnijeti zahtjev za uređenje grobnog mjesta,

2. Uz zahtjev potrebno je dostaviti skicu nadgrobnog spomenika koji se želi izraditi,

3. Na temelju zahtjeva i skice, Risnjak-Delnice d.o.o. izdaje fakturu za izradu nadgrobnog spomenika na iznos od 250,00 kn,

4. Po uplaćenoj naknadi za izradu nadgrobnog spomenika, Risnjak-Delnice d.o.o. izdaje suglasnost za izradu spomenika i tek tada je moguće pristupiti izgradnji spomenika.

Poslove vezane za ukop pokojnika za Risnjak-Delnice d.o.o. obavlja kooperant Imoćanka d.o.o. (Mate Barbarić:  099 214 6216 i 098 425 099).

Delnice

Crni Lug

Brod na Kupi

Kuželj

Turke

Hrvatsko

Razloge

Skip to content