Cjenici

Cjenici usklađeni sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22):


Cjenik dimnjačarskih usluga na području Grada Delnica

Cjenik godišnje grobne naknade na grobljima na području Grada Delnica

Cjenik za dodjelu grobnih mjesta na grobljima na području Grada Delnica

Cjenik za obavljanje usluga ukopa na grobljima na području Grada Delnica

Cijena naknade za sanaciju grobnog mjesta

Cjenik dnevnih zakupnina na sajmu u Delnicama

Cjenik za posjete Kući Rački

Cjenik za posjete Interpretacijskom centru u Crnom Lugu


Skip to content